به استحضار می رساند هرگونه اسکن، کپی و یا تصویر از پذیرش مقاله در این فصلنامه فاقد اعتبار می باشد.

 

شماره 51 فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی (تابستان 99) منتشر گردید.

در زمان بارگذاری مقاله لازم است مبلغ پنجاه هزارتومان (50/000 ) از طریق حساب بانکی فصلنامه (شماره حساب 3327557806 بانک تجارت شعبه فخر رازی)واریز و فیش واریزی آن همراه با مقاله بارگذاری گردد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 51، پاییز 1399 

2. حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان

صفحه 3-44

سعید ولوی؛ محمد رسول آهنگران؛ مریم آقایی بجستانی


5. سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 93-112

محمد رئیسی؛ حمید پیشگاه هادیان؛ مهدی جاودانی مقدم


10. نهضت آزادی در ایران پساانقلابی: تعارض منظومه‌های معنایی

صفحه 197-216

فریده نجاری؛ مرتضی محمودی؛ علی اصغر زرگر


12. نقش سنت‌های الهی در تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 237-256

مسعود جعفری نژاد؛ غلامحسین زارع؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


13. سیاستگذاری دولت در حوزه تامین اجتماعی در ایران پس از انقلاب براساس مدل جزئی-تدریجی

صفحه 257-276

بختیار ملکی طولابی؛ رضا پریزاد؛ ماشاء الله حیدرپور


14. بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان

صفحه 277-302

نسیم محمدی کاکرودی؛ حجت مهکوئی؛ یوسف زین العابدین عموقین