به استحضار می رساند هرگونه اسکن، کپی و یا تصویر از پذیرش مقاله در این فصلنامه فاقد اعتبار می باشد.

 

شماره 50فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ( بهار99) منتشر گردید.

در زمان بارگذاری مقاله لازم است مبلغ پنجاه هزارتومان (50/000 ) از طریق حساب بانکی فصلنامه (شماره حساب 3327557806 بانک تجارت شعبه فخر رازی)واریز و فیش واریزی آن همراه با مقاله بارگذاری گردد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 1-237 

6. موانع تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول

صفحه 103-128

حسین شریعتی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


8. جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران

صفحه 147-168

علی نامدار؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ ناصر رضایی


9. بررسی تطبیقی تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی

صفحه 169-190

عابدین سلیمانی؛ علی اکبر امینی؛ شیوا جلال پور؛ روح الله شهابی