به استحضار می رساند هرگونه اسکن، کپی و یا تصویر از پذیرش مقاله در این فصلنامه فاقد اعتبار می باشد.

 

شماره 47فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ( تابستان 98) منتشر گردید.

شماره جاری: دوره 13، شماره 47، تابستان 1398 

4. تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول

صفحه 63-86

علیرضا بیابان نورد سروستانی؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ جلال درخشه


9. جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانی-اسلامی

صفحه 171-192

هوشنگ کیانی ده کیان؛ حامد عامری گلستانی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی