دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1396 
2. تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی

صفحه 23-40

رستم عیدی پور؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


3. فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360)

صفحه 41-68

کبری نودهی؛ علی‌اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی


7. نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر

صفحه 131-148

محمد گلکار؛ مسعود جعفری نژاد؛ مسعود آذین