دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 1-230 
1. راهکارهای دفاع نرم در جنگ رسانه‌ای از منظر مقام معظم رهبری

صفحه 3-24

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ غلامرضا دوازده امامی؛ محمود رضا قاضی رهبر


7. جایگاه تشهیر رسانه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی

صفحه 133-150

صدیقه بیگم شجاعی؛ محمدرسول آهنگران؛ محمد روحانی مقدم


10. مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس

صفحه 195-219

معصومه اسمعیل نژاد؛ عباس عباس پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر