کلیدواژه‌ها = جامعه مدنی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیر دولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (مطالعه موردی دولت های هفتم و هشتم)

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 139-156

نادیا آقارضایی؛ علی محسنی؛ محمد حسن الهی منش