کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 13
1. حقوق شهروندی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قاعده احسان

دوره 14، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 3-44

سعید ولوی؛ محمد رسول آهنگران؛ مریم آقایی بجستانی


2. نقش فقر در تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: استان کردستان

دوره 13، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 153-170

سید علی حق شناس؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسلی رکن آبادی


4. رویکردهای موجود پیرامون آینده تعامل جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین و راهبرد آینده

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 43-60

مصطفی قاسمی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


6. هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 25-42

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید محمد علی حسینی زاده؛ احسانه محمدی


7. بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-24

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ مهدی اسدی


9. رابطه میان اقتصاد دولتی و سیکل تجاری- سیاسی؛ مورد مطالعه ایران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 79-100

عزیزاله شهبازی؛ علیرضا گلشنی


10. تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 23-40

رستم عیدی پور؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


11. ارزیابی دکترین و اهداف راهبردی آمریکا در تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 117-136

جلال دهقانی فیروز آبادی؛ علیرضا اشراقی