کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 4
1. نهادهای فرهنگی و رابطه آنها با توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی اول

دوره 13، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 45-64

نادر خدادادی لزرجان؛ صادق زیباکلام؛ احمد ساعی


2. مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان)

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-20

هادی ابراهیمی کیاپی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی


4. بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 101-122

محمد رضایی؛ احمد آذین؛ مسعود جعفری نژاد