کلیدواژه‌ها = کسب منفعت
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان)

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-20

هادی ابراهیمی کیاپی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی