نویسنده = جلال درخشه
تعداد مقالات: 1
1. تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول

دوره 13، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 63-86

علیرضا بیابان نورد سروستانی؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ جلال درخشه