نویسنده = فرهاد جهاندیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و فرهنگ: نیروهای تسهیل کننده اقتصاد مقاومتی

دوره 13، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 87-106

سعید عبدالمنافی؛ مریم سلیمانی؛ فرهاد جهاندیده