نویسنده = احمد بخشایشی اردستانی
تعداد مقالات: 2
1. تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات پهلوی اول

دوره 13، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 63-86

علیرضا بیابان نورد سروستانی؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ جلال درخشه


2. رویکردی جامعه شناختی به درهم تنیدگی مذهب و خشونت: مطالعه موردی داعش

دوره 12، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 73-90

جواد لقمان زاده؛ احمد بخشایشی اردستانی