نویسنده = حمید محمودیان
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-26

زهرا قاسمی؛ عبدالامیر جرفی؛ حمید محمودیان