نویسنده = عبدالامیر جرفی
تعداد مقالات: 2
1. نقش سازه مفهومی‌لیبرالیسم در صورتبندی گفتمان اصلاحات در ایران؛ رویکردی انتقادی

دوره 13، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 131-150

ابراهیم زارع؛ حمیدرضا حقیفت؛ عبدالامیر جرفی


2. ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-26

زهرا قاسمی؛ عبدالامیر جرفی؛ حمید محمودیان