نویسنده = عباسعلی رهبر
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 3-22

امیررضا صفاریان خوزانی؛ عباسعلی رهبر


2. ارزیابی نظریه ژئوپلیتیک شیعه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 21-40

عباسعلی رهبر؛ مجید نجات‌پور؛ محمد یزدان‌پناه