نویسنده = فرهاد نوایی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 45-64

فرهاد نوائی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی


2. نقش مؤلفه‌های مختلف در جهت‌گیری فرهنگ سیاسی نخبگان پهلوی دوم

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 75-94

محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی؛ فرهاد نوایی