1. تخمین جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا در 2025

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 3-18

سعید طالبی پور؛ حشمت اله فلاحت پیشه


2. از ائتلاف اقتصادی تا انشعاب سیاسی: تحلیلی از رابطه سیاست و اقتصاد در دهه دوم انقلاب

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 3-20

داود نجفی؛ عباس حاتمی؛ حسین مسعودنیا


3. تبیین تحول گفتمانیِ فرهنگ سیاسی: مطالعه موردی فرهنگ سیاسی ایران

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 3-22

غلامرضا خواجه سروی؛ فیروزه رادفر


4. تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 3-22

امیررضا صفاریان خوزانی؛ عباسعلی رهبر


5. تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه اعتماد سیاسی در دهه 1380

دوره 10، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 3-26

کاووس ‌سید‌امامی؛ علی قادری


7. بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران براساس الگوی سوات(SWOT)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 3-26

محمدباقر خرمشاد؛ حمید مرادخانی


8. بررسی تأثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند پیشرفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 3-24

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ مهدی اسدی


9. بررسی کنش گفتاری امنیتی‌کردن «انقلاب اسلامی» توسط روسای جمهور ایالات متحده

دوره 11، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 3-26

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ نیما رضایی


10. آسیب‌شناسی ‌روشنفکری در ایران از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 3-24

حسن مجیدی؛ محمدباقر باباهادی؛ رضا فیضی


11. دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 3-26

یوسف ترابی؛ مهدی پیروزفر


12. ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 3-26

زهرا قاسمی؛ عبدالامیر جرفی؛ حمید محمودیان


13. مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان)

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 3-20

هادی ابراهیمی کیاپی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ علی بابازاده بائی


14. واکاوی اندیشه مقاومت جمهوری‌اسلامی ایران در برابر ایالات‌متحدۀ آمریکا

دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 22-3

محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ ابراهیم متقی


15. مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 24-3

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمد باقر خرمشاد؛ محمدحسین رستگاری


17. ارزیابی نظریه ژئوپلیتیک شیعه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 21-40

عباسعلی رهبر؛ مجید نجات‌پور؛ محمد یزدان‌پناه


18. تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 23-40

رستم عیدی پور؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


20. الگوی مطلوب سیاستگذاری مدارا در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 27-46

ابراهیم برزگر؛ مصطفی بیات


22. درآمدی بر قانون‌گرایی و آزادی‌خواهی در گفتمان مشروطیت ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 27-46

محسن مدیر شانه‌چی؛ علی سلیمانپور


23. روند اسلام گرایی در ترکیه و آینده اسلام سیاسی

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 25-44

مسعود نوری تل زالی؛ حشمت اله فلاحت پیشه


25. هویت، قدرت، امنیت؛ جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 25-42

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید محمد علی حسینی زاده؛ احسانه محمدی